Zadzwoń i zamów

Eliminacja bakterii Legionella z instalacji wodnych i chłodniczych


HydroFLOW 120i.jpg

 

Zastosowanie urządzeń typu HydroFLOW, pozwala na trwałe zabezpieczenie instalacji przed namnażaniem bakterii Legionella.

 

Technologia umożliwia

 • usunięcie bakterii z wody
 • usunięcie biofilmu z instalacji 

 

Zalety technologii

 • bezpieczna dla użytkowników
 • bezpieczna dla instalacji
 • bezpieczna dla środowiska
 • wprowadzana w trakcie normalnej eksploatacji instalacji 
 • chemiczne środki dezynfekujące - nie są wymagane
 • montaż urządzeń nie wymaga cięcia rur
 • urządzenie są bezobsługowe 
 • urządzenia nie wymagają serwisowania
 • koszty eksploatacji urządzeń są bardzo niskie 

Niezależne badania wykazały, że w warunkach testowych urządzenie z technologią Hydropath eliminuje

 99,7% - 99,9% bakterii Legionella z wody pdf_ikona-minipx.jpg (2014-06-12 12:07:43) 

 


Legionella_.jpg

 

Technologia HydropathTechnologia uzdatniania wody Hydropath jest znana od ponad 20 lat. Od lat jest stosowana w zakresie eliminacji skażeń bakteryjnych, oraz eliminacji mikroorganizmów z samej wody. Technologia działająca w oparciu o rozprzestrzeniający się w instalacji sygnał fali elektromagnetycznej, skutecznie eliminuje główne zagrożenie wynikające z osiedlania się ( biofilm) i namnażania organizmów i mikroorganizmów w instalacjach. Ze względu na szerokie możliwości stosowania i działanie na duże odległości od miejsca montażu urządzeń, technologia umożliwia skuteczne i trwałe zabezpieczenie rozległych instalacji wodnych nie wywołując negatywnych skutków ubocznych.


Dobór urządzeń
Dobór typu i ilości urządzeń oraz miejsce montażu uzależnione jest od indywidualnych warunków związanych z daną instalacją.

Przy doborze urządzeń brane są pod uwagę następujące elementy:

 

 • budowa instalacji
 • temperatury wody w poszczególnych miejscach instalacji 
 • poziom odnotowanego skażenia
 • stosowana profilaktyka przeciwskażeniowa


Temperatura wodyBakterie Legionella namnażają się w instalacjach wody o temperaturach w zakresie 20-50°C. W temperatuach pomiędzy 38-42°C szybkość rozmnażania bakterii Legionella znacznie wzrasta, a podwojenie się ilości kolonii Legionelli następuje w ciągu ok. (w zależności od żródeł) 2-6 godzin. Pojedyncze bakterie przy odczynie wody pH 5,5-8,1, w określonych warunkach przeżywają temperatury 50°C, 60°C a nawet 67°C.  W przypadku kiedy nosicielami bakterii są inne mikroorganizmy, problem eliminacji bakterii jest znacznie utrudniony. Mikroorganizmy zasiedlające wewnętrzne struktury błony biologicznej są chronione zarówno przed temperaturą jak i biocydami. Zewnętrzne warstwy biofilmu to obumarłe mikroorganizmy zespolone zwnątrzkomórkowymi polimerami.  Taka budowa biofilmu chroni przed wnikaniem w głąb biocydów mających za zadanię dezynfekcję. Ponad 95% bakterii Legionella żyje we wnętrzu innych mikroroganizmów zasiedlających biofilm. By skutecznie wyeliminować bakterie zagnieżdżone w biofilmie, należało by stosować bardzo wysokie temperatury wody i chlor w stężeniu o 375 razy większym niż dopuszczają to normy (Schwering M., Song J., Louie M., Turner R., Ceri H 2013 Multi speces biofilms defined from drinking water...). Takie  temperatury wody i stężenia biocydów są już niebezpieczne nie tylko dla użytkowników ale również dla materiałów z których wykonywane są instalacje. Inne okoliczności wpływające na rozwój mikroorganizmów w instalacjach
Stymulująco na rozwój bakterii wpływa obecność mikroorganizmów i substancji organicznych oraz obecność soli zawierających żelazo. Występowanie wapnia, magnezu i związków pochodzących z niektórych tworzyw sztucznych z których wytwarzane są rury (PVC, PE-X) również wpływa na szybszy rozwój bakterii Legionella,
Dla bakterii Legionella idealnym miejscem do namnażania i przetrwania wysokich temperatur wody oraz wysokich stężeń substancji biobójczych są poza biofilmem, osady mineralne ( kamień kotłowy) oraz osady korozyjne.