Zadzwoń i zamów

Bakterie Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej

 

Technologia Hydropath umożliwia skuteczną eliminację bakterii Legionella z instalacji bez stosowania środków chemicznych.

 

Dobór ilości urządzeń i miejsca montażu dostosowywany jest do indywidualnych warunków.

 

Parametry brane pod uwagę przy wyborze typu i liczby urządzeń:

 • budowa instalacji wodnej (c.w.u.)
 • możliwość trwałego utrzymywania temperatur zgodnie z normą
 • możliwości prowadzania przegrzewu
 • poziomu wykrytego skażenia 

 

Legionella_.jpg

 

Bakterie Legionella pojawiają się w instalacjach wody ciepłej, gdzie znajdują korzystne warunki do rozwoju. Mogą także występować w instalacjach wody zimnej, gdy temperatura wody, osiągnie odpowiedni dla rozwoju bakterii Legionella poziom powyżej 20°C.

W zakresie temperatur 38-42°C szybkość rozmnażania się bakterii Legionella znacznie wzrasta, a podwojenie się ilości kolonii Legionelli następuje w ciągu ok. 3-4 godzin, jeżeli odczyn wody jest obojętny lub kwaśny. Pojedyncze bakterie przy odczynie wody pH 5,5-8,1, w określonych warunkach przeżywają temperatury 50-60°C a nawet 67°C. 

Bakterie rozmnażają się nie tylko w wodzie ale również we wnętrzu komórek ameb i innych jednokomórkowców. Stymulująco na ich rozwój wpływa obecność mikroorganizmów i substancji organicznych oraz obecność soli zawierających żelazo. Występowanie wapnia, magnezu i związków pochodzących z niektórych tworzyw sztucznych  (PVC,PEX) również wpływa stymulująco na rozwój bakterii Legionella,

Dla bakterii Legionella idealnym miejscem do namnażania i przetrwania wysokich temperatur wody oraz wysokich stężeń biocydów są osady mineralne ( kamień kotłowy) i biofilm.

  

 

Poniższa tabela przedstawia aktualnie stosowane metody eliminacji bakterii Legionella z instalacjach wodnych. 

Metody działania

Zalety

Wady

Dezynfekcja termiczna (przegrzew)

Skuteczne usunięcie Legionelli. Brak środków chemicznych.

Możliwość poparzenia. Mała skuteczność przy biofilmie. Mała skuteczność przy osadach mineralnych. Powtórna kolonizacja w ciągu kilku dni. Wymagane stałe utrzymywanie odpowiednich temperatur i stosowanie przegrzewów. 

Dezynfekcja jonami srebra i miedzi

Skuteczna metoda usuwania Legionelli z wody. Brak środków chemicznych.

Konieczność stałej kontroli poziomu jonów w wodzie. Wysokie koszty stosowania.

Chlorowanie (dwutlenek chloru)

Skutecznie usuwa Legionellę z wody. Eeliminuje biofilm przy wysokim stężeniu środków chemicznych.

Pojawiające się szkodliwe zwiazki chemiczne. Wymagane jest stosowanie filtrów węglowych przy spożyciu wody. Konieczność ciągłego utrzymywania odpowiedniego poziomu aktywnego środka dezynfekującego. Dawkowanie uderzeniowe na pooziomie do 20 mg/l (wymagane wyłączenie instalacji z użytkowania). Powoduje przyśpieszoną korozję instalacji. Mała skuteczność przy istniejących osadach mineralnych w instalacji.

Naświetlanie promieniami UV

Usuwa bakterie z wody. Brak stosowania środków chemicznych.

Nie usuwa bakterii z biofilmu. Działanie miejscowe. Nie usuwa bakterii żyjących we wnętrzu innych mikroorganizmów. 

Hydropath 

(sygnał w obszarze ultradźwięków)

Usuwa bakterie z wody. Eliminuje biofilm. Brak konieczności stosowania śr. chemicznych. Bezpieczne użytkowanie. Koszt zakupu dostosowany do typu i wielkości instalacji. Bardzo niskie koszty eksploatacyjne. Wysoka trwałość urządzeń. Brak skutków ubocznych, również dla instalacji.

Chwilowe podwższenie poziomu skażenia, do momentu usunięcia biofimu który kolonizują bakterie.

 

Bez stosowania fizycznej technologii dezynfekcji i uzdatniana wody wymagane jest:

 • wykonanie instalacji z materiałów wytrzymujących przegrzew w zakresie wyższym niż 70°C
 • systematyczne płukanie gorącą wodą natrysków, kranów i punktów czerpalnych, szczególnie tych z małym lub czasowym odbiorem wody
 • trwałe utrzymywanie temperatury ciepłej wody użytkowej w całej instlacji powyżej 55°C (dotyczy to także wody powrotnej z instalacji)
 • prowadzenie dezynfekcji termicznej przez okresowe przegrzanie wody do temperatury ponad 70°C w całej instalacji
 • w przypadku występowania osadów biologicznych i mineralnych wymagane jest prowadzenie dezynfekcji termicznej realizowanej wodą o temperaturze powyżej 80°C przez minimum kilkanaście godzin.
 • czyszczenie instalacji z osadów mineralnych i bilogicznych ( biofilm)

 

Z zastosowaniem fizycznej technologii uzdatniania wody w celu zabezpieczenia instalacji wymagane jest:

 • trwałe utrzymywanie temperatury ciepłej wody użytkowej w całej instlacji powyżej 55°C (dotyczy to także wody powrotnej z instalacji)
 • realizowanie standardowego przegrzewu dezynfekcyjnego 70°C w całej objętości zasobnika ciepłej wody użytkowej

W specyficznych warunkach możliwe jest zastosowanie silnych urządzeń HydroFLOW które pozwalają na prowadzenie instalacji c.w.u. przy niższych niż zalecane normą temperaturach wody.  

Przepisy zobowiazują właścicieli i administratów:

 • budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, schronisk, internatów, domów studenckich
 • budynków koszarowych, budynków zakwaterowania na terenie zakładów karnych, aresztów śledczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, domów dziecka, domów rencistów i domów zakonnych 
 • obiektów gastronomicznych
 • basenów
 • zakładów opieki zdrowotnej
 • innych obiektów użyteczności publicznej

do przeprowadzenia okresowej kontroli instalacji wodnych na obecność bakterii Legionella  i dezynfekcji instalacji przy następujących poziomach skażenia:

 • >100 jtk w 100 ml po 4 tygodniach jeżeli wynik nie ulegnie zmianie należy wprowadzić działania w celu dezynfekcyjnym, powtórzyć badanie po 1 tygodniu a następnie po 1 roku
 • >1000 jtk w 100ml  po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji  a następnie co 3 miesiące
 • >10000 jtk w 100ml  (wyłączenie instalacji z eksploatacji i dezynfekcja)  po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji  a następnie co 3 miesiące

 

 Miejsca w których warunki rozwoju Legionelli są najkorzystniejsze to:

 • chłodnie kominowe
 • wieże chłodnicze
 • skraplacze wyparne
 • komory zraszania
 • parowniki klimatyzatorów
 • tace ociekowe
 • myjnie samochodowe
 • baseny z hydromasażem
 • prysznice
 • nawilżacze
 

 

Proponowane miejsca montażu urządzeń HydroFLOW 

Legionella-HydroFLOW.jpg

System przygotowania c.w.u. bezpośredni. Przy odległości od 1,5 do 4 km pomiędzy kotłownią a budynkami wymagane jest zainstalowanie dodatkwego urządzenia na wyjściu c.w.u. z kotłowni. 

 

Legionella-HydroFLOW-2.jpg
System przygotownia c.w.u. w budynkach wielokondygnacyjnych z dużą ilością odbiorów.
Legionella-HydroFLOW-3.jpg
System przygotowania c.w.u. przy użyciu wymienników w układzie kaskadowym.
Legionella-HydroFLOW4.jpg  System przygotowania c.w.u. z dwoma zasobnikami rezerwowymi. 

 

Jedno lub kilka urządzeń z technologią Hydropath zamontowane na instalacji wodnej obiektu, trwale zabezpieczy ją przed pojawianiem się skażeń bakteryjnych, rozwojem biofilmu i kamieniem kotłowym. Sygnał emitowany bezpośrednio do wody przez rdzeń ferromagnetyczny urządzenia eliminujebakterie Legionella, E.coli i wiele innych z przepływającej wody. Sygnał fali elektromagnetycznej eliminujący biofilm i usuwający kamień, dociera do każdego nawet najdalszego i najmniej używanego odcinka instalacji wodnej. Dla utrzymania instalacji na poziomie nie wykrywalnego skażenia bakteryjnego nie będą wymagane przerwy techniczne na płukanie, dezynfekcję, czyszczenie. Przy instalacji urządzeń z technologią Hydropath nie jest konieczny demontaż instalacji oraz jej elementów. Technologia nie wymaga serwisowania, działa 24 godziny na dobę, a koszty eksploatacyjne są bardzo niskie ( do 100 zł na rok w przypadku jednego urządzenia).

 

W warunkach testowych urządzenie z technologią Hydropath eliminuje 99,7% - 99,9% bakterii Legionella z systemu wodnego już w ciągu pierwszej godziny pracy urządzenia. pdf_ikona-minipx.jpg (2014-06-12 12:07:43)