Zadzwoń i zamów

Kompleksowe usuwanie osadu wapiennego

Ochrona urządzeń i instalacji przed kamieniem kotłowymTechnologia Hydropath zapobiega powstawaniu osadu określanego kamieniem kotłowym, w układach hydraulicznych, wymiennikach ciepła, układach technologicznych, i wielu innych. Już istniejące osady kamienia kotłowego, na skutek działania sygnału fali elektromagnetycznej oraz dwukierunkowo zachodzących reakcjach chemicznych, ulegają stopniowemu wypłukiwaniu. Czas całkowitego usunięcia  osadów, zależy od ich grubości, składu chemicznego, wydajności przepływu wody i jej "twardości".
W większości przypadków proces ten jest dość szybki, około 95% lub więcej istniejących osadów zostaje usunięta w ciągu pierwszych trzech miesięcy użytkowania urządzenia. Twarde osady mogą być usuwane wolniej i może mieć na to wpływ ich skład, mała objętość przepływającej wody, szybkość przepływu i jej twardość.
Efekt działania technologii Hydropath jest widoczny zarówno na nowych instalacjach lub gdy montaż urządzenia wykonany jest niezwłocznie po przeprowadzeniu gruntownego oczyszczenia instalacji przy użyciu środków chemicznych oraz po czyszczeniu sposobem mechanicznym jak również na instalacjach zanieczyszczonych osadami kamienia kotłowego.
Urządzenie z technologią Hydropath działa zarówno na dopływie jak i wypływie strumienia wody, licząc od miejsca zamontowania urządzenia. Może to spowodować początkowo pojawienie się większych ilości wypłukiwanych osadów w przepływającej wodzie. Jeżeli woda pracuje w układzie zamkniętym (recyrkulacji) lub istnieją znaczne odparowania wody, należy pamiętać o uzupełnianiu układu w wodę świeżą i systematycznym drenowaniu mułów i luźnych osadów.


Stosowanie technologii Hydropath jest alternatywnym rozwiązaniem dla innych technologii uzdatniania wody i skutecznie zastępuje stosowanie związków chemicznych na przykład antyskalantów.


Często w celu zapobiegania osadzaniu się kamienia na powierzchni membran osmotycznych (co doprowadza do jej zaczopowania), stosuje się różne metody uzdatniania chemicznego wody, przy zastosowaniu technologii Hydropath nie jest konieczne stosowanie wody miękkiej w stacjach odwróconej osmozy.

 

Lista produktów

S38

HydroFLOW S38 zaprojektowano z przeznaczeniem do stosowania przy zapobieganiu powstawania osadów kamienia kotłowego, przeciwdziałaniu pojawiania się skażenia bakteryjnego, usuwaniu biofilmu z instalacji i zabezpieczaniu małych instalacji parowych.

HydroFLOW C

Urządzenia HydroFLOW C zaprojektowano, by zapobiegały pojawianiu się osadów kamienia kotłowego w instalacjach i urządzeniach przemysłowych oraz większych obbiektach mieszkalnych.

HydroFLOW P

HydroFLOW, AquaKLEAR P  to bardzo silnie działające urządzenie, zaprojektowane dla obiektów przemysłowych ,układów chłodniczych oraz dużych basenów i pływalni. Skutecznie eliminuje osady mineralne i biologiczne, dezynfekuje wodę i poprawia flokulację zanieczyszczeń.

HydroFLOW I

HydroFLOW I  jest urządzeniem o szerokich możliwościach zastosowania. Jest ponad dwa razy silniej działającym urządzeniem w stosunku do urządzeń HydroFLOW P. Nowością w budowie tego modelu jest zasilacz umieszczony w jednej obudowie razem z generatorem sygnału oraz elementy złączne wykonane z mosiądzu. Gwarantuje to poziom odporności IP68. Uzdatniacz HydroFLOW Industrial przeznaczony jest do zapobiegania powstawaniu i do usuwania kamienia kotłowego. Model ten skutecznie eliminuje biofilm i ograniczania poziomu skażenia biologicznego. Poprawia skuteczności filtracji i ogranicza korozję metaliczną. Zanjduje zastosowanie w przemyśle, dużych obiektach komercyjnych i rolnictwie.